30. Ngày 14-01-1926 (âl. 14-12-Ất Sửu): Ðức Chí Tôn, Hoa Nhất Nương, Bát Nương thi.

THẦY

Thành tâm niệm Phật,
Tịnh, tịnh, tịnh, tịnh, tịnh.
Tịnh là vô nhất vật,
Thành tâm hành Ðạo.

14-1-1926

Ông Ðốc Bản xin chấp bút (Cầu Kho)

THẦY

Bút nở mùa hoa đã có chừng,
Chẳng như củi mục hốt mà bưng. (1)
Gắng công ắt đặng công mà chớ,
Buồn bực rồi sau mới có mừng.

14-1-1926


(1) Ông Ðốc Bản xin chấp bút, Thầy cho bài thi nầy ám chỉ Thầy định cho ai thì nấy đặng, chớ không phải ai cũng có thể cầu cơ chấp bút đặng.

THẦY

Cho ông thầy thuốc Tri

Ðặng ngọc mà chê ngọc chẳng lành,
Ðường Tiên chẳng lựa, lựa đường danh.
Môi cầu chí quyết xua Hiền Thánh,
Lòn lõi vùa sang bụng chẳng đành.

14-1-1926

 

THẦY

Cầu y càn huyết bịnh từ vương,
Trần thế biết Ta hỏi mối đường.
Văn chất chưa hay Trời nhỏ phước,
Ðôn rằm người bịnh khỏi tai ương.

14-1-1926

(Con gái ông  Phán Lê Tấn Sang ở Phan Thiết, đau hai bên gò má sưng lớn, cô nầy cầu Thầy xin thuốc. Thầy cho bài thi rồi Thầy dặn coi bốn chữ đầu mà cầu thầy thuốc.

Người con gái ấy lên Docteur Trần Văn Ðôn chích thuốc ít bữa mạnh).

HOA NHẤT NƯƠNG

Em cám ơn hai anh, em xin hai anh hãy gắng công học Ðạo, dưỡng luyện tinh thần, ắt ngày sau đắc Ðạo.

Coi bửu vị làm trọng, đừng ham luyến hồng trần mà phải đọa. Ðôi lời thành thật, xin hai anh thương tình gìn giữ, mắc hầu, em không thể nán lại lâu, em xin kiếu, lâu lâu em sẽ nói rõ.

14-1-1926

 

BÁT NƯƠNG

Em mừng hai anh và Ðại Tỷ (Nguyễn Thị Hiếu). Em buồn cho Thanh Thủy không đến.

Nỗi phận vô duyên phận chẳng đành,
Trách ai mộ thói yến cùng anh.
Nương mây đợi mỏi lòng tình ái,
Mượn ngọc trông ngơ tấm liệt trinh.
Vuốt dạ riêng đau người một cảnh,
Dằn thương cố nhớ buổi chung tình.
Nhắn mưa gởi gió bâng khuâng để,
Một tấm tơ duyên đứt đoạn gìn.

14-1-1926