LỜI TRẦN TÌNH

Kính thưa Quý Chức Sắc, Chức Việc và Chư Ðồng Ðạo,

Nghĩ vì nền Ðại Ðạo Tam Kỳ Phổ Ðộ được thành lập do huyền cơ diệu bút của Ðấng Chí Tôn cùng Chư Thiêng Liêng đã dày công giáng Ðàn chỉ dạy. Do đó, những Thánh giáo do Ơn Trên ban cho vào buổi sơ khai chứa đựng phần lớn Chơn Truyền của Ðại Ðạo. Ngay từ những năm đầu khai Ðạo, Hội Thánh đã tuyển chọn các bài Thánh Giáo để in thành sách, đó là bộ Thánh Ngôn Hiệp Tuyển. Nên chúng ta có thể nói Thánh Ngôn Hiệp Tuyển là bộ Thánh Kinh của Cao Ðài đó vậy.

Ngoài ra, những bài Thánh Giáo còn lại cũng không kém phần quan trọng mà Bà Ðầu Sư Hương Hiếu đã có công lưu giữ và sau nầy cho in thành hai quyển Ðạo Sử. Bà lại là một chứng nhân của sự kiện Khai Ðạo từ đầu đến cuối, nên những lời dẫn giải của Bà tuy ngắn gọn nhưng nó có một giá trị lịch sử vô cùng trọng đại. Ða số các nhà viết sử Ðạo sau nầy đều có tham khảo hai quyển Ðạơ Sử do Bà soạn thảo.

Nhưng quyển Ðạo Sử nầy được ấn hành lần đầu tiên dưới hình thức quay ronéo trên giấy vàng nên dễ bị hư rách. Vì vậy nay Thánh Thất Tộc Ðạo Westminster chúng tôi chung góp công sức quý Ðồng Ðạo để in lại quyển Ðạo Sử nầy nhằm góp phần trong muôn một để bảo tồn lời vàng tiếng ngọc của Ơn Trên cũng như gìn giữ một tài liệu Ðạo Sử quý báu cho hậu tấn.

Trong việc đánh máy và trình bày lại quyển Ðạo Sử nầy, căn cứ theo bản quay ronéo, chúng tôi gặp phải một số khó khăn như là:

  • Phải sửa chữa lại một số lỗi chánh tả của lần in trước.

  • Có vài bài Thánh giáo đã được in trong Thánh Ngôn Hiệp Tuyển, nhưng trong quyển Ðạo Sử lại có vài chữ hơi khác, làm không rõ nghĩa. Gặp trường hợp như vậy, chúng tôi phải căn cứ vào Thánh Ngôn Hiệp Tuyển.

Tuy nhiên, chúng tôi thấy vẫn còn vài khiếm khuyết về một số từ ngữ không được rõ nghĩa cho lắm. Có thể do sự tam sao thất bổn nên nhiều khi làm sai lạc đi ý nghĩa lời Thánh Giáo hay chăng? Vì vậy, chúng tôi khần thiết thỉnh cầu Hội Thánh sau ngày được phục quyền sẽ cho hiệu đính lại quyển Ðạo Sử nầy một lần chót để những lần in tới được hoàn hảo hơn.

Kính bút

TM. nhóm thực hiện
HT. MAI VĂN TÌM